Vervoer

Een van onze voornaamste uitgangspunten is het waarborgen van rust en veiligheid. Daarom worden de kinderen altijd opgehaald en thuisgebracht door onze eigen chauffeurs. Wij kiezen nadrukkelijk hiervoor omdat zowel wij, als ouders en kinderen, het belangrijk vinden om de chauffeur persoonlijk te kennen. De chauffeurs zijn hierdoor ook bekende met de persoonlijke problematiek van het kind, en kunnen hen hierdoor ook beter begeleiden in het vervoer.