Om kinderen bij De Ster nog beter op weg te helpen, maken we gebruik van verschillende behandelmethodes.

Behandelteam

Het Behandelteam bestaat onder meer uit de verschillende disciplines:

Orthopedagoog

Taakomschrijving

 1. Eindverantwoordelijk voor het opstellen van het behandelplan met doelen.
 2. Adviserend bij de behandeling en begeleiding van de cliënten te aanzien van gedrag en ontwikkeling zowel aan het multidisciplinaire behandelteam als aan ouders/verzorgers van de cliënt.
 3. Testen van de cliënten ten aanzien van ontwikkeling en gedrag.
 4. Advies en scholing van het team.
 5. Deelname aan het Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Logopediste

Taakomschrijving

 1. Adviesfunctie in de behandeling en begeleiding van de cliënten te aanzien van taal- en spraakontwikkeling.
 2. Testen van de cliënten ten aanzien van de taalspraakontwikkeling.
 3. Advies en scholing van het team.
 4. Deelname aan het Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Fysiotherapeute

Taakomschrijving

 1. Adviesfunctie in de behandeling en begeleiding van de cliënten te aanzien van de fysieke ontwikkeling.
 2. Testen van de cliënten ten aanzien van de motorische ontwikkeling.
 3. Advies en scholing van het team.
 4. Deelname aan het Multi Disciplinair Overleg

Ergotherapeut

Taakomschrijving

 1. Adviesfunctie in de behandeling en begeleiding van de cliënten te aanzien van de sensorische en fysieke ontwikkeling.
 2. Testen van de cliënten ten aanzien van de sensorische en motorische ontwikkeling.
 3. Advies en scholing van het team.
 4. Deelname aan het Multi Disciplinair Overleg

Bij de functies van de behandelaren is het een vereiste dat zij een afgeronde ronde opleiding in hun discipline hebben. Ook dienen zij kennis te hebben van problemen in de Sensorische Integratie van de cliënten, omdat dit een veelvoorkomende problematiek is bij de cliëntgroep.

Ten aanzien van het onderhouden van de kennis en kunde voor het uitoefenen van hun vak verwachten wij dat de behandelaren daar zelf actief in zijn. Van uit de Ster zullen wij een keer per jaar een gesprek hebben met de behandelaren om uit te wisselen of er voldoende aansluiting is met de Ster.

Muziektherapeut

Wekelijks krijgen de kinderen in groepsverband of individueel muziektherapie.

Onze samenleving is vooral talig ingesteld, maar lang niet al onze kinderen kunnen zich goed in woorden uitdrukken. Het benoemen van gevoelens, het uiten van je emoties kan voor onze doelgroep moeilijk zijn. Hierin kan muziektherapie een rol vervullen, want muziek raakt het hart en dus de emotie.