TEACCH werd in 1972 ontwikkeld door Eric Schopler aan de Universiteit van North Carolina te Chapel Hill.
TEACCH wordt bij de Ster toegepast als een vorm van begeleid werken.

Wat is TEACHH?

T.E.A.C.CH. staat voor Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children. Dit programma voor mensen met autisme, is ontwikkeld in de V.S. T.E.A.C.CH. houdt in: samenwerking met ouders, aanpassingen van de omgeving en de individualisering van educatieve programma’s. De nadruk ligt op een positieve educatieve benadering.

De belangrijkste elementen van T.E.A.C.CH. zijn verduidelijking en voorspelbaarheid. De omgeving moet uitnodigend zijn, veiligheid bieden en positief-bevestigend zijn. Hierdoor wordt de zelfstandigheid bevorderd en zien de kinderen eerder verband tussen verschillende gebeurtenissen.

Op scholen die met T.E.A.C.CH. werken zie je meteen wat dat betekent. Er hangen individuele dagschema’s: de leerlingen werken met pictogrammen, of foto’s, of met concrete materialen voor het eigen dagrooster. De leerling ziet precies wat er te gebeuren staat. Bij de individuele werktafel ziet hij zijn werkschema. Hij ziet ‘wat moet ik doen’, hoeveel en wat komt daarna.

Uit ervaringen blijkt dat verduidelijking en visualisering ook heel goed werkt voor andere leerlingen met een verstandelijke handicap. Instructie met behulp van pictogrammen wordt beter begrepen en een duidelijke klasseninrichting geeft meer overzicht. Daardoor wordt zelfstandigheid bevorderd.

Wat houdt T.E.A.C.CH. in?

Verduidelijking en voorspelbaarheid d.m.v. met name visualisatie, door middel van picto’s (plaatjes) of foto’s, of teksten. Hierbij enkele voorbeelden

Je kunt het dagprogramma verhelderen d.m.v. pictogrammen, foto’s of indien nodig voorwerpen. De Picto’s worden van links naar rechts geplaatst. Als een activiteit afgelopen is wordt de picto verwijdert. In het begin wordt er veel aandacht besteed aan het herkennen en begrijpen van de picto’s. Als picto’s te moeilijk blijken te zijn, stap dan over op het foto- of voorwerpen. Op de foto staat de activiteit afgebeeld of een voorwerp dat naar deze activiteit verwijst.