Sensorische Integratie

Sensorische Integratie

Bij kinderbegeleidingscentrum de Ster krijgen kinderen dagbehandeling op verschillende niveaus. Bij de kinderen die op sensorisch niveau functioneren is het belangrijk te werken met sensorische integratie. Voor deze kinderen is het essentieel dat zintuiglijke prikkels op de juiste manier verwerkt worden door het zenuwstelsel. Bij de Ster werkt hier een ergotherapeut aan en vormt sensorische spelmogelijkheden om deze prikkels zoveel mogelijk te reguleren bij de kinderen.