See The Connection

See the connection (zie de verbinding) is ontstaan vanuit de Hanen-methode. Het VAT (volgen – aanpassen – toevoegen) principe staat centraal en de signalen die gemist kunnen worden door de ouder. Ouders worden geïnstrueerd hoe zij hun kind kunnen volgen. Als je jouw kind volgt en vervolgens aan hem/haar aanpast, zal het je beter lukken om iets nieuws bij je kind toe te voegen (een woord, een handeling). Door middel van videotraining wordt er door professionele trainers meegekeken in de thuissituatie. Deze beelden worden geanalyseerd, besproken en eventuele pedagogische adviezen worden gegeven aan de ouders.