Missie en Visie

Missie

Bij het aanbieden van de dagopvang is een grote rol weggelegd voor de behandeling en begeleiding op de groep. Het uitgangspunt is om dit zoveel waar mogelijk op Maat aan te bieden. Op deze wijze dragen wij bij aan de optimale ontwikkeling en het levensgeluk van de kinderen. In dat kader biedt de Ster ook begeleiding en ondersteuning aan de betrokkenen in het netwerk van het kind. Zo probeert De Ster op allerlei mogelijke manieren een bijdrage te leveren aan de maatschappelijk ontwikkeling die de zorg mogelijk maakt.

Visie

De visie van De Ster is dat wij een omgeving willen creëren waarin de kinderen, en hun verzorgers, zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Een belangrijk aspect hierbij is dat de kinderen levensgeluk ervaren en dat het mogelijk is om zich op een optimale manier te kunnen ontwikkelen naar een voor hen goede toekomst.

“Elk mens is in staat om zich te ontwikkelen en het is onze opdracht om de gaten in het plafond te vinden om zodoende het kind verder te helpen”.