Methodieken

Methodieken

Op De Ster werken we met verschillende methodieken: bij elke kind wordt na observatie – samen met de ouders – bepaald welke methodiek het beste aansluit op de individuele behoefte. Aam de hand daarvan stellen we behandelplan met de daarbij horende methodieken. Het behandelplan wordt regelmatig samen met de ouders geëvalueerd. Alle methodieken behoren tot onze eigen expertise – we maken daarbij gebruik van de verschillende therapeuten die aan De Ster verbonden zijn: orthopedagoog, ergotherapeut, logopediste, fysiotherapeut, ABA-coach en muziektherapeut. De Ster maakt gebruik van de volgende methodieken: