Exclusiecriteria De Ster

Omdat we bij De Ster niet zijn uitgerust om alle problematieken te begeleiden en behandelen, hanteren we een aantal exlusie-criteria. Dit zijn:

  • psychiatrische problematiek waarbij sprake is van agressie gericht tegen zichzelf of anderen, zonder dat er uitzicht is op verbetering.
  • psychiatrische problematiek, zodanig dat een psychiater de hoofdbehandelaar is.
  • een BOPZ-indicatie. De Ster geeft geen behandeling wanneer een gedwongen opname geïndiceerd is.
  • risicovolle of voorbehouden handelingen op medisch gebied die niet – binnen budget en redelijke grenzen – geregeld kunnen worden door De Ster. N.b. De Ster beschikt niet zelf over medewerkers die hiervoor bevoegd en bekwaam zijn.
  • rolstoel gebonden, bedlegerig.
  • in de vestiging Purmerend is er een groep voor kinderen in een rolstoel. Deze locatie is toegankelijk voor kinderen met een rolstoel en heeft ook groepsleiding die ervaring heeft met deze doelgroep.
  • voor wat betreft de dagopvang: kinderen jonger dan 2 jaar en ouder dan 18 jaar.
  • voor wat betreft de ambulante begeleiding: te ernstig belast gezinssysteem waardoor de basis voor verantwoorde en effectieve begeleiding ontbreekt.