De verschillende doelgroepen van De Ster

De Ster geeft begeleiding en behandeling op maat aan kinderen met een achterstand in ontwikkeling en gedrag. Daarnaast bieden we opvang aan kinderen met een beperking: autisme, ADHD, PDD-NOS of een syndroom. Bijzonder is dat De Ster ook een aantal kinderen behandeld met een van bovenstaande problematieken in combinatie met een visuele beperking. Helaas kunnen wij niet alle problematieken behandelen. Om die reden hanteren we een aantal exlusie criteria. Hier lees je daar meer over.