Behandeling Groep

Op De Ster vindt dagbehandeling plaats in groepsverband. Afhankelijk van de financiering – bijvoorbeeld via de WLZ of via de Jeugdwet – kan je kind maximaal vier en een halve dag begeleiding of behandeling krijgen.

De groepen zijn onderverdeeld in:

Senso groep

Spraaktaalgroep

Senso-Spraakgroep