• Kindercentrum De Ster

  waar kinderen een kans krijgen

  Welkom bij de Ster!

  De Ster Kinderbegeleidingscentrum biedt gespecialiseerde behandeling en begeleiding aan kinderen met een achterstand of een beperking in de leeftijd van twee tot en met zeventien jaar. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is: een sfeer van veiligheid, liefde en geborgenheid. Wij bieden deze zorg op maat. Kortom: alle aspecten die bijdragen aan de optimale ontwikkeling en het levensgeluk van kinderen met een achterstand in ontwikkeling en gedrag. De kinderen op De Ster hebben diverse problematieken: autisme, ADHD, een syndroom of een ontwikkelingsachterstand op het gebied van taal, motoriek of sensorische informatieverwerking. Vaak heeft dit tot gevolg dat het gedrag van het kind niet begrepen wordt.

  Bij De Ster ontvangen de kinderen gerichte behandeling en begeleiding. De Ster heeft dag-behandelgroepen, naschoolse – en ambulante begeleiding.

  Ans Appelman
  Directeur de Ster

  Wat kan De Ster voor mij betekenen?Ons aanbod

  author

  Dagbehandeling

  Dagbehandeling vindt plaats in groepsverband. Afhankelijk van de financiering komen de kinderen maximaal vier en een halve dag per week in behandeling. De groepen bij De Ster zijn onderverdeeld in: Een sensogroep, dit zijn over het algemeen jonge kinderen die instromen en waarbij er gekeken wordt naar welke groep het kindje kan doorstromen. Een spraak-taalgroep, waarin er gekeken wordt of de kinderen kunnen doorstromen naar een vorm van onderwijs. Een senso-spraakgroep, waarbij het duidelijk is dat de kinderen niet doorstromen naar een vorm van onderwijs en op het dagcentrum zullen blijven.

  author

  Naschoolse begeleiding

  De Ster biedt vijf middagen per week naschoolse begeleiding. De kinderen worden opgehaald bij de diverse speciale scholen in de omgeving. De naschoolse groepen zijn gericht op samenspel en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Daarnaast heeft het ook als doel om het netwerk ontlastende hulpverlening te bieden, voor die ouders die overbelast zijn of moeten werken. Deze kinderen kunnen niet naar een andere reguliere opvang, omdat zij speciale hulp nodig hebben. Op zaterdag is de opvang ook geopend tussen 10 en 16 uur, waarbij de nadruk ligt op activiteiten en ontspanning. Het geeft ouders en verzorgers de kans om bij te tanken.

  author

  Ambulante ondersteuning

  De Ambulante ondersteuning is gericht op het netwerk van het kind. Dit kan zijn in de thuissituatie, maar ook op scholen, peuterspeelzaal en crèche. De ambulante ondersteuning kan gericht zijn op het kind zelf, om deze te helpen en ondersteunen in zijn omgeving. Het is gericht op de ontwikkeling van het kind. De ondersteuning kan ook gericht zijn op ouders, om hen te helpen en adviseren in de opvoeding van hun kind. Het gaat er hierbij om dat de adviezen praktisch en haalbaar zijn, dus ook op Maat toegesneden op de situatie van ouders en gezin.

  author

  Eigen Vervoer

  Een van onze voornaamste uitgangspunten is het waarborgen van rust en veiligheid. Daarom worden de kinderen altijd opgehaald en thuisgebracht door onze eigen chauffeurs. Wij kiezen nadrukkelijk hiervoor omdat zowel wij, als ouders en kinderen, het belangrijk vinden om de chauffeur persoonlijk te kennen. De chauffeurs zijn hierdoor ook bekende met de persoonlijke problematiek van het kind, en kunnen hen hierdoor ook beter begeleiden in het vervoer.